wauters banner

De Belgen en hun geld

De Belgen waren in 2022 gemeten naar mediaanvermogen de rijksten ter wereld. Dat besluit de Zwitserse bank Credit Suisse in haar verschenen jaarlijkse editie van het Global Wealth Report. In die studie, een van de meest gezaghebbende als het gaat over rijkdom in de wereld, staat ook dat ons land vorig jaar 536.000 miljonairs telde, een sterke groei tegenover de 107.000 van 2000. Het cijfer zal in ons land in 2027 naar verwachting aangroeien tot 746.000 (+39%).


De professoren economie, die de studie samen met de onderzoeksdivisie van Credit Suisse uitvoerden, stelden twee ranglijsten op: een voor het gemiddelde vermogen in een land en een voor het mediaanvermogen. Voor die laatste rangschikking  staat België voor het eerst op de eerste plaats. Het mediaanvermogen kwam in 2022 bij ons uit op 249.940 dollar (228.000 euro). Volgens de studie geeft het mediaanvermogen correcter weer hoeveel een typische inwoner van een land bezit. De onderzoekers tellen zowel financiële activa als niet-financiële, zoals vastgoed, mee.

Belgen sparen 10,32% van het netto beschikbaar inkomen

In welke Europese landen sparen huishoudens het meest? De gegevens van de OESO geven enkele interessante antwoorden. Hieruit blijkt dat:

  • Zwitserland is het Europese land waar huishoudens het meest sparen: gemiddeld 21,87% van hun netto beschikbaar inkomen in 2021, vóór Ierland (20,23%) en Nederland (17,48%).
  • België staat op de 13e plaats in de ranglijst van Europese landen waar huishoudens het meest sparen, met een spaarquote die overeenkomt met 10,32% van het netto beschikbaar inkomen.

In 2022 belegde 36% van de Belgen in een privépensioenfonds

Hoewel publieke pensioenregelingen een belangrijke rol spelen in de financiële zekerheid van gepensioneerden, kiezen veel individuen er ook voor om deel te nemen aan private pensioenfondsen om hun spaargeld op te bouwen en te genieten van verschillende voordelen. België staat in dit opzicht op de 6e plaats in Europa, met 36% van de ondervraagde Belgen die beweren in een privépensioenfonds te beleggen. Luxemburg staat ook in de top 5 van landen die het meest investeren in particuliere pensioenfondsen in 2022, met een participatiegraad van 37%. Slechts 18% van de Fransen beweert te hebben geïnvesteerd in privépensioenfondsen in 2022. Belgen investeren dus dubbel zoveel als Fransen in dit type product.

34% van de Belgische huishoudens heeft een hypotheek

Wanneer we het percentage huishoudens met een woonkrediet in België vergelijken met dat in andere Europese landen, zien we dat België tot de 10 landen behoort met het hoogste percentage huishoudens met een woonkrediet. Met 34% van de Belgische bevolking die voor deze financieringsoptie heeft gekozen, staat het land op de 6e plaats in Europa, niet ver achter Spanje (36%) maar voor Ierland (29%) en Portugal (28%). Deze trend weerspiegelt het belang dat in België wordt gehecht aan eigenwoningbezit.

Bron: HelloSafe/DeTijd

Copyright © 2019 WAUTERS & Co BVBA. Alle rechten voorbehouden. - Webconcept by Nextmove

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.