Uw vertrouwenspartner voor financiële zaken te Merelbeke

Je nalatenschap organiseren via verzekeringen. Dat vraagt een woordje uitleg

“Erfenis is een onderwerp waar de meeste mensen niet graag over praten”, zegt een vermogensbeheerder in het Laatste Nieuws.  “Jonge mensen zien er ook de noodzaak niet van in. Maar het is nuttig om te bekijken wie wat zou erven bij je overlijden, en hoeveel ze zouden betalen aan erfbelasting. Al is het maar om te weten of er ergens een probleem is. Niet-getrouwde samenwonenden denken vaak dat hun partner dezelfde bescherming geniet als een huwelijkspartner, maar tenzij je een testament opmaakt, is dat niet zo.”


Dat bewijst dat het beheren van een nalatenschap een complex gegeven is, waarbij advies nodig is. Een voorbeeldje maak het je duidelijk.

Een koppel met twee kinderen (18 en 23 j) beschikt over een eigen woning (450.000€) en spaargeld (350.000 €). Mijnheer komt plots te overlijden. De te betalen erfbelastingen schommelen tussen de 10.000 euro en 170.000 euro. Van waar komen die grote verschillen? Is het koppel al dan niet gehuwd? Van wie zijn de kinderen? In welk landsgedeelte woont de overledene? Enzovoort….

Onze rol als verzekeringsmakelaar vervangt geenszins de rol van een notaris, die van groot belang is bij het organiseren van een nalatenschap. We willen je aansporen om over je nalatenschap na te denken. Eventueel samen met een notaris, die de verschillende mogelijkheden onderzoekt (schenking, testament,…).

Verzekeringsproducten om erfbelastingen te vermijden

Verzekeringsproducten zijn ook een belangrijk instrument om de erfenis te beheren. Zo is een overlijdensverzekering één van de beste manieren om je nabestaanden te beschermen. Weet dat de erfbelasting tussen partners en kinderen kan oplopen tot 27 procent en zelfs tot 65 procent in alle andere gevallen. Dankzij een overlijdensverzekering krijgt de nabestaande bij het overlijden meteen een som geld waarmee die de belasting kan betalen. Hoe jonger je bent, hoe goedkoper de verzekering is.

Er is ook de uitvaartverzekering. Deze verzekering betaalt niet alleen de begrafeniskosten terug, maar zorgt tegelijkertijd voor de administratieve beslommeringen die bij een overlijden gepaard gaan.

Er bestaan ook formules of constructies waarbij het kapitaal bij overlijden buiten de erfbelastingen vallen.  Dit is bijvoorbeeld het geval in de ABA-constructie. Enkele voorbeelden maken je het duidelijker.

Je bent 35 jaar oud en gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van goederen. Je hebt twee kinderen.

Wil je dat je kinderen op het kapitaal bij je overlijden geen erfbelastingen moeten betalen, dan zet je best een ABA  constructie op. Hier gaat het om een beding ten behoeve van zichzelf. In mensentaal wil dit zeggen dat de kinderen zowel verzekeringsnemer als begunstigde zijn. De kinderen betalen de premies van hun eigen persoonlijke rekening. Uiteraard ben jij de verzekerde.

Er bestaat ook een AAB-constructie. In dit geval ben jij verzekeringsnemer en verzekerde en misschien je echtgenoot of echtgenote de begunstigde. Omdat je gehuwd bent met gemeenschap van goederen en de premie uit het gemeenschappelijk vermogen betaald werd, zal de erfbelasting op de helft van het kapitaal verschuldigd zijn.

Verzekeringsproducten om nalatenschap te organiseren

Het beheren van een nalatenschap is meer dan het betalen van erfbelastingen maar evenzeer bepalen wie erft bij een overlijden. Zo is er de begunstigingsclausule bij een overlijden. Als verzekeringsnemer kan je één of meerdere begunstigden bij overlijden aanduiden. Deze begunstigde(n) is (zijn) op die manier bevoegd om het kapitaal te innen in geval van overlijden van de verzekerde. Bij de formulering van de clausule is het dan ook belangrijk om bepaalde aandachtspunten niet uit het oog te verliezen om discussies achteraf te vermijden.

Een voorbeeldje maakt het je duidelijk (bron: website AG Verzekeringen).

Roger heeft twee kinderen, Bart en Geert. Beide hebben twee kinderen. Roger heeft dus vier kleinkinderen. Hij heeft een levensverzekering afgesloten waarin hij zijn zonen heeft aangeduid als begunstigden bij overlijden. Hij heeft ervoor gekozen ze bij naam te noemen in de begunstigingsclausule. Jammer genoeg komt zijn zoon Bart in een auto-ongeval om het leven vóór hem. Bij overlijden van Roger krijgen de kinderen van Bart niets van de levensverzekering. Het volledige verzekeringsvoordeel gaat naar Geert, die uitdrukkelijk bij naam wordt vermeld in de begunstigingsclausule.

Als Roger gekozen had voor een algemene clausule (‘Mijn kinderen’), dan zou het voordeel van de verzekering anders zijn verdeeld. Zijn zoon Geert zou de helft van het verzekerde kapitaal hebben gekregen en de kinderen van Bart, die zijn plaats zouden vervullen, zouden de andere helft onder zich hebben verdeeld.

Dit toont aan hoe belangrijk het is om op het ogenblik van het afsluiten van de levensverzekering goed na te denken over de begunstigingsclausule.

Wil je meer info hierover, contacteer ons kantoor.

  • Aangemaakt op .
  • Laatste update op .

Copyright © 2019 WAUTERS & Co BVBA. Alle rechten voorbehouden. - Webconcept by Nextmove

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.