Uw vertrouwenspartner voor financiële zaken te Merelbeke

Mag je werknemer telewerken vanuit het buitenland?

Telewerk kan even goed vanuit een andere plaats dan de woonplaats van de werknemer worden verricht, bijvoorbeeld in een hotel (of een huurwoning) in het buitenland.


Als de werknemer besluit telewerk te verrichten vanuit het buitenland, moet hij zijn werkgever hiervan op de hoogte brengen en diens toestemming krijgen voordat hij vertrekt.

Nadat we samen met de arbeidsongevallenverzekeraar onderzoeken of de polis arbeidsongevallen bij telewerk in het buitenland tussenkomt, leg je schriftelijk vast waar en wanneer jouw werknemer in het buitenland telewerkt. Dat doe je best in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer  dan het slachtoffer wordt van een ongeval op de plaats en gedurende de periode in het geschrift vermeld, dan zal het ongeval in kwestie als een arbeidsongeval worden beschouwd. Men moet er zich dus van bewust zijn dat, wanneer er geen geschrift  bestaat, de telewerker, die een ongeval heeft, zal moeten bewijzen dat het wel degelijk om een arbeidsongeval gaat.

Kunnen privé-ongevallen in het buitenland ook verzekerd worden in de arbeidsongevallenverzekering?

Dat kan, dan moet er een uitbreiding voorzien worden, zodat de medewerker in de ganse wereld en 24/24 gedekt is bij ongevallen in het privéleven.  

Deze extra waarborg komt tussen bij overlijden, blijvende invaliditeit,  tijdelijke ongeschiktheid en de terugbetaling van de medische kosten.

Extra dekking voor meerverdieners

Naast de ‘24 uur op 24 uur’ verzekering bestaat er ook een aanvullende verzekering die het verschil tussen het werkelijke loon en het wettelijk loonplafond van 53.087,42 euro (plafond 2023) verzekert. Stel dat de werknemer meer verdient dan het wettelijk loonplafond, dan is hij voor een deel van zijn loon niet verzekerd en is er een beperking in de tussenkomst na een arbeidsongeval.  In dit geval kan de werkgever een aanvullende verzekering onderschrijven voor het loon boven het wettelijk plafond van 53.087,42 euro op jaarbasis.

De arbeidsongevallenverzekering is inderdaad een ingewikkelde materie waar je niet over één nacht ijs mag gaan.

We nodigen je dan ook graag uit om samen met ons kantoor een check-up te doen van de arbeidsongevallenverzekering:

  • Misschien Is het risico gewijzigd?
  • Wat met ‘buiten’ werk activiteiten zoals teambuilding, incentives…?
  • Wat met telewerken?
  • Moet de premievoet herzien worden?
  • Tips & Tricks rond veiligheid en preventie die wie weet een impact hebben op de premievoet.

Tenslotte blijft ons kantoor je onderneming helpen met de zware administratie, die gepaard gaat met een arbeidsongeval. Wist je dat in België bijvoorbeeld op jaarbasis zo’n 10.000 ongevallen niet aangegeven worden onder andere door de zware administratie?

  • Aangemaakt op .
  • Laatste update op .

Copyright © 2019 WAUTERS & Co BVBA. Alle rechten voorbehouden. - Webconcept by Nextmove

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.